It is not the fireworks, i meditate only so much!

It is not the fireworks,
i meditate only so much!
Es sind nicht die Feuerwerke,
 ich meditiere nur so gerne!
To nie sa te fojerwerki, ja tylko chetnie medytuje!
Это не фейерверк виноваты,
  Я медитирую просто так счастлива!

To nie sa te fajerwerków,
ja tylko chetnie medytuje!

2 comments: